TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 08/10/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 08/10/2022 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 08/10/2022 là:

+ Xuất khẩu: 74 xe (39 xe hoa quả, 35 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 234 xe (234 xe chở hàng, 0 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 07/10/2022 đến 20h00 ngày 08/10/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 01 xe hoa quả;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 96 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 08/10/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 47 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (22 xe), mặt hàng khác (25 xe),…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 08/10/2022 là:

+ Xuất khẩu: 11 toa;

+ Nhập khẩu: 13 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 08/10/2022 là:

+ Xuất khẩu: 07 xe;

+ Nhập khẩu: 21 xe.

– Từ 20h00 ngày 07/10/2022 đến 20h00 ngày 08/10/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 04 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 08/10/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 08 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 08/10/2022 là:

+ Xuất khẩu: 142 xe (136 xe hoa quả, 06 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 168 xe.

– Từ 20h00 ngày 07/10/2022 đến 20h00 ngày 08/10/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 165 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 08/10/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 313 xe (Trong đó có 225 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

Ngày 08/10/2022, không có hàng hóa xuất nhập khẩu thông quan.

 

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 08/10/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 646 xe (Xuất khẩu 223 xe (trong đó có 175 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu: 423 xe (trong đó có 423 xe hàng, 0 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 08/10/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 368 xe (tăng 41 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 265 xe (tăng 28 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 72% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 265 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.