TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 08/8/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 08/8/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 08/8/2023 là:

+ Xuất khẩu: 173 xe (113 xe hoa quả, 60 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 508 xe (500 xe chở hàng, 08 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 07/8/2023 đến 20h00 ngày 08/8/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 158 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 08/8/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị là 21 xe (gồm: 19 xe hàng hoa quả, 02 xe hàng khác).

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 08/8/2023 là:

+ Xuất khẩu: 06 toa;

+ Nhập khẩu: 15 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 08/8/2023 là:

+ Xuất khẩu: 11 xe;

+ Nhập khẩu: 86 xe.

– Từ 20h00 ngày 07/8/2023 đến 20h00 ngày 08/8/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 07 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 08/8/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 11 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 08/8/2023 là:

+ Xuất khẩu: 105 xe (78 xe hoa quả; 27 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 120 xe.

– Từ 20h00 ngày 07/8/2023 đến 20h00 ngày 08/8/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 123 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 08/8/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 70 xe (Trong đó có 44 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 08/8/2023 là:

+ Xuất khẩu: 01 xe;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 07/8/2023 đến 20h00 ngày 08/8/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 01 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 08/8/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe (0 xe hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Na Hình

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 08/8/2023 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 07/8/2023 đến 20h00 ngày 08/8/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 08/8/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe.

Như vậy, tại 05 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam, Na Hình:

– Ngày 08/8/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 1.004 xe (Xuất khẩu 290 xe (191 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 714 xe (trong đó có 706 xe hàng, 08 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 08/8/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 102 xe (giảm 01 xe so với ngày hôm trước); lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 63 xe (giảm 07 xe so với ngày hôm trước).

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 289 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan được biết và chủ động đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.