TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 08/9/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 08/9/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 08/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 261 xe (184 xe hoa quả, 77 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 403 xe (401 xe chở hàng, 02 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 07/9/2023 đến 20h00 ngày 08/9/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 265 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 08/9/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị là 241 xe (198 xe tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, gồm: 120 xe hoa quả, 78 xe mặt hàng khác; 43 xe tại bãi Khu Phi thuế quan).

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 08/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 14 toa;

+ Nhập khẩu: 19 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 08/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 02 xe;

+ Nhập khẩu: 77 xe.

– Từ 20h00 ngày 07/9/2023 đến 20h00 ngày 08/9/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 05 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 08/9/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 10 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 08/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 217 xe (172 xe hoa quả; 45 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 211 xe.

– Từ 20h00 ngày 07/9/2023 đến 20h00 ngày 08/9/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 261 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 08/9/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 73 xe (Trong đó có 40 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 08/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 03 xe;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 07/9/2023 đến 20h00 ngày 08/9/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 03 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 08/9/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe (0 xe hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Na Hình

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 08/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 04 xe;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 07/9/2023 đến 20h00 ngày 08/9/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 04 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 08/9/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe.

Như vậy, tại 05 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam, Na Hình:

– Ngày 08/9/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 1.178 xe (Xuất khẩu 487 xe (256 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 691 xe (trong đó có 689 xe hàng, 02 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 08/9/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 324 xe (tăng 51 xe so với ngày hôm trước); trong đó: 160 xe hoa quả (giảm 27 xe so với ngày hôm trước), 121 xe mặt hàng khác và 43 xe nằm ngoài khu vực cửa khẩu chưa xác định được mặt hàng.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 538 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan được biết và chủ động đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.