TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 09/11/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 09/11/2022 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 09/11/2022 là:

+ Xuất khẩu: 180 xe (116 xe hoa quả, 64 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 362 xe (337 xe chở hàng, 25 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 08/11/2022 đến 20h00 ngày 09/11/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 08 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 192 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 09/11/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 235 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (170 xe), mặt hàng khác (65 xe),…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 09/11/2022 là:

+ Xuất khẩu: 11 toa;

+ Nhập khẩu: 52 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 09/11/2022 là:

+ Xuất khẩu: 18 xe;

+ Nhập khẩu: 33 xe.

– Từ 20h00 ngày 08/11/2022 đến 20h00 ngày 09/11/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 22 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 09/11/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 49 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 09/11/2022 là:

+ Xuất khẩu: 309 xe (229 xe hoa quả, 80 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 106 xe.

– Từ 20h00 ngày 08/11/2022 đến 20h00 ngày 09/11/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 269 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 09/11/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 521 xe (Trong đó có 414 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 09/11/2022 là:

+ Xuất khẩu: 07 xe (07 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 08/11/2022 đến 20h00 ngày 09/11/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 07 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 09/11/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe.

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 09/11/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 1.015 xe (Xuất khẩu 514 xe (trong đó có 352 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu: 501 xe (trong đó có 476 xe hàng, 25 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 09/11/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 805 xe (giảm 32 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 584 xe (giảm 37 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 72% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 490 xe (Khoảng 62% chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.