TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 09/9/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 09/9/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 09/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 299 xe (245 xe hoa quả, 54 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 561 xe (560 xe chở hàng, 01 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 08/9/2023 đến 20h00 ngày 09/9/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 305 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 09/9/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị là 247 xe (132 xe tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, gồm: 65 xe hoa quả, 67 xe mặt hàng khác; 115 xe tại bãi Khu Phi thuế quan).

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 09/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 08 toa;

+ Nhập khẩu: 13 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 09/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 09 xe;

+ Nhập khẩu: 89 xe.

– Từ 20h00 ngày 08/9/2023 đến 20h00 ngày 09/9/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 05 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 09/9/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 06 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 09/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 182 xe (143 xe hoa quả; 39 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 208 xe.

– Từ 20h00 ngày 08/9/2023 đến 20h00 ngày 09/9/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 227 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 09/9/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 118 xe (Trong đó có 91 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 09/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 08/9/2023 đến 20h00 ngày 09/9/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 09/9/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe (0 xe hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Na Hình

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 09/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 08/9/2023 đến 20h00 ngày 09/9/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 09/9/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe.

Như vậy, tại 05 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam, Na Hình:

– Ngày 09/9/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 1.348 xe (Xuất khẩu 490 xe (388 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 858 xe (trong đó có 857 xe hàng, 01 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 09/9/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 371 xe (tăng 47 xe so với ngày hôm trước); trong đó: 156 xe hoa quả (giảm 04 xe so với ngày hôm trước), 100 xe mặt hàng khác và 115 xe nằm ngoài khu vực cửa khẩu chưa xác định được mặt hàng.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 537 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan được biết và chủ động đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.