TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 10/3/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 10/3/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 10/3/2023 là:

+ Xuất khẩu: 111 xe (59 xe hoa quả, 52 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 479 xe (454 xe chở hàng, 25 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 09/3/2023 đến 20h00 ngày 10/3/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 109 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 10/3/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 52 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (14 xe), mặt hàng khác (38 xe),…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 10/3/2023 là:

+ Xuất khẩu: 25 toa;

+ Nhập khẩu: 45 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 10/3/2023 là:

+ Xuất khẩu: 19 xe;

+ Nhập khẩu: 40 xe.

– Từ 20h00 ngày 09/3/2023 đến 20h00 ngày 10/3/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 12 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 10/3/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 14 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

Phía Trung Quốc thông báo từ ngày 09/3/2023 cho phép các lái xe chở hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam qua cửa khẩu Tân Thanh sang tất cả các bãi hàng bên phía Pò Chài để giao hàng. Nếu trong ngày không giao xong hàng thì để xe ở lại bãi, phía Trung Quốc có xe đưa các lái xe này về Việt Nam đến Km0 đường xuất nhập khẩu Tân Thanh- Pò Chài cạnh mốc 1088/2-1089, ngày hôm sau phía Trung Quốc tiếp tục đón các lái xe của Việt Nam để đi đến các bãi (thời gian đón lái xe trong ngày: sáng khoảng từ 07 giờ 00 hoặc qua một chút, chiều từ 15 giờ 30 giờ đến 16 giờ 00).

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 10/3/2023 là:

+ Xuất khẩu: 180 xe (173 xe hoa quả, 07 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 70 xe.

– Từ 20h00 ngày 09/3/2023 đến 20h00 ngày 10/3/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 141 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 10/3/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 200 xe (Trong đó có 199 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 10/3/2023 là:

+ Xuất khẩu: 24 xe (23 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 09/3/2023 đến 20h00 ngày 10/3/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 23 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 10/3/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe (0 xe hoa quả).

 

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 10/3/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 923 xe (Xuất khẩu 334 xe (trong đó có 255 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 589 xe (trong đó có 564 xe hàng, 25 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 10/3/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 269 xe (giảm 49 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 214 xe (giảm 32 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 79% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 285 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.