TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 10/6/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 10/6/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 10/6/2023 là:

+ Xuất khẩu: 291 xe (225 xe hoa quả, 66 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 484 xe (426 xe chở hàng, 58 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 09/6/2023 đến 20h00 ngày 10/6/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 187 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 10/6/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị là 304 xe, 286 xe chờ tại cửa khẩu Hữu Nghị (gồm: 223 xe hàng hoa quả, 63 xe hàng khác), 18 xe tại Khu phi thuế quan.

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 10/6/2023 là:

+ Xuất khẩu: 43 toa;

+ Nhập khẩu: 71 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 10/6/2023 là:

+ Xuất khẩu: 12 xe;

+ Nhập khẩu: 68 xe.

– Từ 20h00 ngày 09/6/2023 đến 20h00 ngày 10/6/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 11 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 10/6/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 14 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 10/6/2023 là:

+ Xuất khẩu: 268 xe (233 xe hoa quả gồm 53 xe vải tươi = 1.374 tấn, 50 xe sầu riêng; 35 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 85 xe.

– Từ 20h00 ngày 09/6/2023 đến 20h00 ngày 10/6/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 277 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 10/6/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 142 xe (Trong đó có 105 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 10/6/2023 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe (0 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 09/6/2023 đến 20h00 ngày 10/6/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 10/6/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe (0 xe hoa quả).

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 10/6/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 1.212 xe (Xuất khẩu 571 xe (trong đó có 458 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 641 xe (trong đó có 583 xe hàng, 58 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 10/6/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 460 xe (giảm 96 xe so với ngày hôm trước); lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu 328 xe (giảm 09 xe so với ngày hôm trước).

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 475 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan được biết và chủ động đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.