TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 10/9/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 10/9/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 10/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 176 xe (123 xe hoa quả, 53 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 559 xe (559 xe chở hàng, 0 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 09/9/2023 đến 20h00 ngày 10/9/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 261 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 10/9/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị là 332 xe (212 xe tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, gồm: 148 xe hoa quả, 64 xe mặt hàng khác; 120 xe tại bãi Khu Phi thuế quan).

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 10/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 12 toa;

+ Nhập khẩu: 02 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 10/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 07 xe;

+ Nhập khẩu: 85 xe.

– Từ 20h00 ngày 09/9/2023 đến 20h00 ngày 10/9/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 14 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 10/9/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 13 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 10/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 193 xe (153 xe hoa quả; 40 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 238 xe.

– Từ 20h00 ngày 09/9/2023 đến 20h00 ngày 10/9/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 310 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 10/9/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 235 xe (Trong đó có 194 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 10/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 09/9/2023 đến 20h00 ngày 10/9/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 10/9/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe (0 xe hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Na Hình

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 10/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 09/9/2023 đến 20h00 ngày 10/9/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 10/9/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe.

Như vậy, tại 05 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam, Na Hình:

– Ngày 10/9/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 1.258 xe (Xuất khẩu 376 xe (276 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 882 xe (trong đó có 882 xe hàng, 0 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 10/9/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 580 xe (tăng 209 xe so với ngày hôm trước); trong đó: 156 xe hoa quả (tăng 186 xe so với ngày hôm trước), 118 xe mặt hàng khác và 120 xe nằm ngoài khu vực cửa khẩu chưa xác định được mặt hàng.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 585 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan được biết và chủ động đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.