TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 12/4/2024)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 12/4/2024 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 12/4/2024 là:

+ Xuất khẩu: 264 xe (197 xe hoa quả, 67 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 575 xe (493 xe chở hàng, 82 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 11/4/2024 đến 20h00 ngày 12/4/2024:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 355 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 12/4/2024: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị là 470 xe (gồm: 198 xe hoa quả, 86 xe mặt hàng khác tại cửa khẩu Hữu Nghị; 186 xe chưa xác định mặt hàng tại Khu phi thuế quan).

Trong ngày 12/4/2024, do lượng phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu và phương tiện không hàng giao nhận hàng hóa lên cửa khẩu Hữu Nghị rất lớn, để tránh việc xảy ra ùn tắc khu vực cửa khẩu, ảnh hưởng đến hoạt động XNK hàng hóa, đồng thời hạn chế lượng phương tiện di chuyển trên tuyến Quốc lộ 1A, các lực lượng chức năng tại khu vực cửa khẩu đã thực hiện phần luồng các phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu vào Khu phi thuế quan chờ điều tiết dần vào khu vực cửa khẩu từ 10 giờ 00 cùng ngày.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 12/4/2024 là:

+ Xuất khẩu: 04 xe;

+ Nhập khẩu: 100 xe.

– Từ 20h00 ngày 11/4/2024 đến 20h00 ngày 12/4/2024:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 04 xe (mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 12/4/2024: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Chi Ma là 10 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 12/4/2024 là:

+ Xuất khẩu: 185 xe (158 xe hoa quả; 27 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 176 xe.

– Từ 20h00 ngày 11/4/2024 đến 20h00 ngày 12/4/2024:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 163 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 12/4/2024: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh là 29 xe (19 xe hoa quả, 10 xe mặt hàng khác).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 12/4/2024 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe (0 xe hoa quả; 0 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 11/4/2024 đến 20h00 ngày 12/4/2024:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe (hoa quả);

– Thời điểm 20h00 ngày 12/4/2024: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Cốc Nam là 0 xe.

Trong ngày không có phương tiện chở hàng hóa lên cửa khẩu để thông quan.

  1. Cửa khẩu phụ Na Hình

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Na Hình ngày 12/4/2024 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe mặt hàng khác;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 11/4/2024 đến 20h00 ngày 12/4/2024:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 12/4/2024: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Na Hình là 0 xe.

Trong ngày không có phương tiện chở hàng hóa lên cửa khẩu để thông quan.

  1. Cửa khẩu phụ Nà Nưa

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Nà Nưa ngày 12/4/2024 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe mặt hàng khác;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 11/4/2024 đến 20h00 ngày 12/4/2024:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe (mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 12/4/2024: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Nà Nưa là 0 xe.

Trong ngày không có phương tiện chở hàng hóa lên cửa khẩu để thông quan.

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 12/4/2024 là:

+ Xuất khẩu: 08 toa hàng, 02 đầu tàu;

+ Nhập khẩu: 46 toa.

 

Như vậy, tại 06 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam, Na Hình, Nà Nưa:

– Ngày 12/4/2024, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 1.304 xe (Xuất khẩu 453 xe (355 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 851 xe (trong đó có 769 xe hàng, 82 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 12/4/2024:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 509 xe (tăng 69 xe so với ngày hôm trước); trong đó: 217 xe hoa quả (giảm 92 xe so với ngày hôm trước), 106 xe mặt hàng khác, 186 xe chưa xác định mặt hàng (tại Khu phi thuế quan).

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 522 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan được biết và chủ động đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.