TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 13/6/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 13/6/2022 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 13/6/2022 là:

+ Xuất khẩu: 105 xe (87 xe hoa quả, 18 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 121 xe.

– Từ 20h00 ngày 12/6/2022 đến 20h00 ngày 13/6/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 90 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 13/6/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 439 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (388 xe), mặt hàng khác,…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 13/6/2022 là:

+ Xuất khẩu: 45 toa;

+ Nhập khẩu: 30 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 13/6/2022 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe;

+ Nhập khẩu: 40 xe.

– Từ 20h00 ngày 12/6/2022 đến 20h00 ngày 13/6/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe.

– Thời điểm 20h00 ngày 13/6/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 13/6/2022 là:

+ Xuất khẩu: 154 xe (120 xe hoa quả, trong đó có 53 xe chở vải tươi; 34 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 136 xe.

– Từ 20h00 ngày 12/6/2022 đến 20h00 ngày 13/6/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 06 xe (hoa quả, hạt sen);

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 163 xe (Mít, Xoài, Thanh Long, Vải thiều, hạt sen,…);

– Thời điểm 20h00 ngày 13/6/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 857 xe (Trong đó có 531 xe chở mặt hàng hoa quả).

 

Như vậy, tại 03 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma:

– Ngày 13/6/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 556 xe (Xuất khẩu 259 xe (207 xe hoa quả); Nhập khẩu: 297 xe)

– Tại thời điểm 20h00 ngày 13/6/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 1.296 xe (giảm 12 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 919 xe (giảm 33 xe so với ngày hôm trước, trong đó có khoảng 146 xe chở vải thiều); chiếm khoảng 72% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 253 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.