TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 13/9/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 13/9/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 13/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 215 xe (163 xe hoa quả, 52 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 503 xe (478 xe chở hàng, 25 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 12/9/2023 đến 20h00 ngày 13/9/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 325 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 13/9/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị là 582 xe (275 xe tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, gồm: 104 xe hoa quả, 71 xe mặt hàng khác, 100 xe chưa xác định mặt hàng[1]; 307 xe tại bãi Khu Phi thuế quan).

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 13/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 24 toa;

+ Nhập khẩu: 04 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 13/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 13 xe;

+ Nhập khẩu: 67 xe.

– Từ 20h00 ngày 12/9/2023 đến 20h00 ngày 13/9/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 08 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 13/9/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 21 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 13/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 240 xe (217 xe hoa quả; 23 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 175 xe.

– Từ 20h00 ngày 12/9/2023 đến 20h00 ngày 13/9/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 213 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 13/9/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 349 xe (Trong đó có 304 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 13/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 01 xe;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 12/9/2023 đến 20h00 ngày 13/9/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 01 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 13/9/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe (0 xe hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Na Hình

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 13/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 03 xe;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 12/9/2023 đến 20h00 ngày 13/9/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 03 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 13/9/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe.

Như vậy, tại 05 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam, Na Hình:

– Ngày 13/9/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 1.217 xe (Xuất khẩu 472 xe (380 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 745 xe (trong đó có 720 xe hàng, 11 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 13/9/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 952 xe (tăng 78 xe so với ngày hôm trước); trong đó: 408 xe hoa quả (giảm 65 xe so với ngày hôm trước), 137 xe mặt hàng khác và 407 xe chưa xác định được mặt hàng nằm ngoài khu vực cửa khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 550 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan được biết và chủ động đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.

[1] Do đang di chuyển từ Khu Phi thuế quan sang cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.