TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 14/11/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 14/11/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 14/11/2023 là:

+ Xuất khẩu: 131 xe (61 xe hoa quả, 70 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 583 xe (531 xe chở hàng, 52 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 13/11/2023 đến 20h00 ngày 14/11/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 131 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 14/11/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị là 34 xe (gồm: 14 xe hoa quả, 20 xe mặt hàng khác).

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 14/11/2023 là:

+ Xuất khẩu: 35 toa;

+ Nhập khẩu: 12 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 14/11/2023 là:

+ Xuất khẩu: 07 xe;

+ Nhập khẩu: 63 xe.

– Từ 20h00 ngày 13/11/2023 đến 20h00 ngày 14/11/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 07 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 14/11/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 08 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 14/11/2023 là:

+ Xuất khẩu: 253 xe (202 xe hoa quả; 51 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 166 xe.

– Từ 20h00 ngày 13/11/2023 đến 20h00 ngày 14/11/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 246 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 14/11/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 81 xe (Trong đó có 56 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 14/11/2023 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 13/11/2023 đến 20h00 ngày 14/11/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 14/11/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe (0 xe hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Na Hình

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 14/11/2023 là:

+ Xuất khẩu: 11 xe;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 13/11/2023 đến 20h00 ngày 14/11/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 01 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 05 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 14/11/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 04 xe.

 

Như vậy, tại 05 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam, Na Hình:

– Ngày 14/11/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 1.214 xe (Xuất khẩu 402 xe (263 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 812 xe (trong đó có 760 xe hàng, 52 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 14/11/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 127 xe (giảm 13 xe so với ngày hôm trước); trong đó: 70 xe hoa quả (giảm 24 xe so với ngày hôm trước), 57 xe mặt hàng khác.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 389 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan được biết và chủ động đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.