TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 14/4/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 14/4/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năsng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 14/4/2023 là:

+ Xuất khẩu: 242 xe (211 xe hoa quả, 31 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 570 xe (534 xe chở hàng, 36 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 13/4/2023 đến 20h00 ngày 14/4/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 305 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 14/4/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 237 xe. (145 xe ngoài cửa khẩu chưa đăng ký mặt hàng)

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (176 xe), mặt hàng khác (61 xe),…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 14/4/2023 là:

+ Xuất khẩu: 37 toa;

+ Nhập khẩu: 38 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 14/4/2023 là:

+ Xuất khẩu: 14 xe;

+ Nhập khẩu: 62 xe.

– Từ 20h00 ngày 13/4/2023 đến 20h00 ngày 14/4/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 15 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 14/4/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 20 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 14/4/2023 là:

+ Xuất khẩu: 223 xe (187 xe hoa quả, 36 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 72 xe.

– Từ 20h00 ngày 13/4/2023 đến 20h00 ngày 14/4/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 204 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 14/4/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 391 xe (Trong đó có 370 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 14/4/2023 là:

+ Xuất khẩu: 34 xe (34 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 13/4/2023 đến 20h00 ngày 14/4/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 25 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 14/4/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 03 xe (03 xe hoa quả).

 

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 14/4/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 1.217 xe (Xuất khẩu 513 xe (trong đó có 432 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 704 xe (trong đó có 668 xe hàng, 36 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 14/4/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 796 xe (tăng 31 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 549 xe (giảm 51 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 68% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 549 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.