TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 14/9/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 14/9/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 14/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 241  xe (185 xe hoa quả, 52 6xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 412 xe (401 xe chở hàng, 11 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 13/9/2023 đến 20h00 ngày 14/9/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 328 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 14/9/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị là 669 xe (253 xe tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, gồm: 120 xe hoa quả, 133 xe mặt hàng khác, 416 xe tại bãi Khu Phi thuế quan).

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 14/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 50 toa;

+ Nhập khẩu: 13 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 14/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 13 xe;

+ Nhập khẩu: 79 xe.

– Từ 20h00 ngày 13/9/2023 đến 20h00 ngày 14/9/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 22 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 14/9/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 30 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 14/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 192 xe (180 xe hoa quả; 12 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 166 xe.

– Từ 20h00 ngày 13/9/2023 đến 20h00 ngày 14/9/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 164 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 14/9/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 321 xe (Trong đó có 287 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 14/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 01 xe;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 13/9/2023 đến 20h00 ngày 14/9/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 01 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 14/9/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe (0 xe hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Na Hình

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 14/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 08 xe;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 13/9/2023 đến 20h00 ngày 14/9/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 08 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 14/9/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe.

Như vậy, tại 05 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam, Na Hình:

– Ngày 14/9/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 1.112 xe (Xuất khẩu 455 xe (365 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 657 xe (trong đó có 646 xe hàng, 11 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 14/9/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 1.020 xe (tăng 68 xe so với ngày hôm trước); trong đó: 407 xe hoa quả (giảm 01 xe so với ngày hôm trước), 197 xe mặt hàng khác và 416 xe chưa xác định được mặt hàng nằm ngoài khu vực cửa khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 523 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan được biết và chủ động đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.