TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 15/7/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 15/7/2022 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 15/7/2022 là:

+ Xuất khẩu: 93 xe (78 xe hoa quả, 15 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 304 xe (260 xe chở hàng, 44 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 14/7/2022 đến 20h00 ngày 15/7/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 162 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 15/7/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 162 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (133 xe), mặt hàng khác (29 xe),…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 15/7/2022 là:

+ Xuất khẩu: 10 toa;

+ Nhập khẩu: 36 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 15/7/2022 là:

+ Xuất khẩu: 03 xe;

+ Nhập khẩu: 52 xe.

– Từ 20h00 ngày 14/7/2022 đến 20h00 ngày 15/7/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 03 xe (ván bóc, đồ gỗ);

– Thời điểm 20h00 ngày 15/7/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 15/7/2022 là:

+ Xuất khẩu: 204 xe (162 xe hoa quả, trong đó có 16 xe chở vải tươi; 42 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 210 xe.

– Từ 20h00 ngày 14/7/2022 đến 20h00 ngày 15/7/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 144 xe (Mít, Chuối, Thanh Long, Vải thiều, bột sắn, cây mây…);

– Thời điểm 20h00 ngày 15/7/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 184 xe (Trong đó có 151 xe chở mặt hàng hoa quả).

 

Như vậy, tại 03 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma:

– Ngày 15/7/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 866 xe (Xuất khẩu 300 xe (240 xe hoa quả, trong đó có 16 xe vải thiều xuất khẩu); Nhập khẩu: 566 xe (trong đó có 522 xe hàng, 44 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 15/7/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 346 xe (tăng 09 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 284 xe (tăng 29 xe so với ngày hôm trước, trong đó có khoảng 03 xe chở vải thiều); chiếm khoảng 82% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 309 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.