TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 15/7/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 15/7/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 15/7/2023 là:

+ Xuất khẩu: 152 xe (111 xe hoa quả, 41 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 479 xe (474 xe chở hàng, 05 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 14/7/2023 đến 20h00 ngày 15/7/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 143 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 15/7/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị là 114 xe, 110 xe trong khu vực cửa khẩu (gồm: 36 xe hàng hoa quả, 74 xe hàng khác); 04 xe đỗ tại Khu Phi thuế quan.

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 15/7/2023 là:

+ Xuất khẩu: 25 toa;

+ Nhập khẩu: 11 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 15/7/2023 là:

+ Xuất khẩu: 08 xe;

+ Nhập khẩu: 68 xe.

– Từ 20h00 ngày 14/7/2023 đến 20h00 ngày 15/7/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 10 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 15/7/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 12 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 15/7/2023 là:

+ Xuất khẩu: 147 xe (135 xe hoa quả; 12 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 196 xe.

– Từ 20h00 ngày 14/7/2023 đến 20h00 ngày 15/7/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 105 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 15/7/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 151 xe (Trong đó có 143 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 15/7/2023 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 14/7/2023 đến 20h00 ngày 15/7/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 15/7/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe (0 xe hoa quả).

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 15/7/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 1.050 xe (Xuất khẩu 307 xe (246 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 715 xe (trong đó có 738 xe hàng, 05 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 15/7/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 277 xe (giảm 49 xe so với ngày hôm trước); lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 177 xe (giảm 24 xe so với ngày hôm trước).

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 258 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan được biết và chủ động đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.