TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 15/9/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 15/9/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 15/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 250  xe (200 xe hoa quả, 50 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 512 xe (480 xe chở hàng, 32 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 14/9/2023 đến 20h00 ngày 15/9/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 242 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 15/9/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị là 661 xe (227 xe tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, gồm: 117 xe hoa quả, 110 xe mặt hàng khác, 434 xe tại bãi Khu Phi thuế quan).

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 15/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 34 toa;

+ Nhập khẩu: 29 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 15/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 22 xe;

+ Nhập khẩu: 79 xe.

– Từ 20h00 ngày 14/9/2023 đến 20h00 ngày 15/9/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 58 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 15/9/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 66 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 15/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 243 xe (221 xe hoa quả; 22 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 164 xe.

– Từ 20h00 ngày 14/9/2023 đến 20h00 ngày 15/9/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 196 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 15/9/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 274 xe (Trong đó có 247 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 15/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 01 xe;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 14/9/2023 đến 20h00 ngày 15/9/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 01 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 15/9/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe (0 xe hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Na Hình

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 15/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 05 xe;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 14/9/2023 đến 20h00 ngày 15/9/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 05 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 15/9/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe.

Như vậy, tại 05 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam, Na Hình:

– Ngày 15/9/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 1.276 xe (Xuất khẩu 521 xe (421 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 755 xe (trong đó có 723 xe hàng, 32 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 15/9/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 1.001 xe (giảm 19 xe so với ngày hôm trước); trong đó: 364 xe hoa quả (giảm 43 xe so với ngày hôm trước), 203 xe mặt hàng khác và 434 xe chưa xác định được mặt hàng nằm ngoài khu vực cửa khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 502 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan được biết và chủ động đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.