TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 16/10/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 16/10/2022 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 16/10/2022 là:

+ Xuất khẩu: 89 xe (55 xe hoa quả, 34 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 325 xe (290 xe chở hàng, 35 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 15/10/2022 đến 20h00 ngày 16/10/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 67 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 16/10/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 66 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (30 xe), mặt hàng khác (36 xe),…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 16/10/2022 là:

+ Xuất khẩu: 30 toa;

+ Nhập khẩu: 23 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 16/10/2022 là:

+ Xuất khẩu: 15 xe;

+ Nhập khẩu: 38 xe.

– Từ 20h00 ngày 15/10/2022 đến 20h00 ngày 16/10/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 11 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 16/10/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 31 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 16/10/2022 là:

+ Xuất khẩu: 236 xe (170 xe hoa quả, 66 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 149 xe.

– Từ 20h00 ngày 15/10/2022 đến 20h00 ngày 16/10/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 162 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 16/10/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 264 xe (Trong đó có 238 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

Ngày 16/10/2022, không có hàng hóa xuất nhập khẩu thông quan.

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 16/10/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 852 xe (Xuất khẩu 340 xe (trong đó có 225 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu: 512 xe (trong đó có 477 xe hàng, 35 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 16/10/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 361 xe (giảm 73 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 269 xe (giảm 41 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 74% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 240 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.