TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 16/7/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 16/7/2022 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 16/7/2022 là:

+ Xuất khẩu: 119 xe (94 xe hoa quả, 25 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 260 xe (254 xe chở hàng, 06 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 15/7/2022 đến 20h00 ngày 16/7/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 134 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 16/7/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 177 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (142 xe), mặt hàng khác (35 xe),…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 16/7/2022 là:

+ Xuất khẩu: 09 toa;

+ Nhập khẩu: 41 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 16/7/2022 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 15/7/2022 đến 20h00 ngày 16/7/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 16/7/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 16/7/2022 là:

+ Xuất khẩu: 191 xe (162 xe hoa quả, trong đó có 08 xe chở vải tươi; 29 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 168 xe.

– Từ 20h00 ngày 15/7/2022 đến 20h00 ngày 16/7/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 221 xe (Mít, Chuối, Thanh Long, Vải thiều, bột sắn, cây mây…);

– Thời điểm 20h00 ngày 16/7/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại Bãi Bảo Nguyên là 214 xe (Trong đó có 166 xe chở mặt hàng hoa quả).

 

Như vậy, tại 03 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma:

– Ngày 16/7/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 738 xe (Xuất khẩu 310 xe (256 xe hoa quả, trong đó có 08 xe vải thiều xuất khẩu); Nhập khẩu: 428 xe (trong đó có 422 xe hàng, 06 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 16/7/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 391 xe (tăng 45 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 308 xe (tăng 24 xe so với ngày hôm trước, trong đó có 0 xe chở vải thiều); chiếm khoảng 78% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 355 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.