TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 16/9/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 16/9/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 16/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 260  xe (208 xe hoa quả, 52 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 375 xe (371 xe chở hàng, 04 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 15/9/2023 đến 20h00 ngày 16/9/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 227 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 16/9/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị là 628 xe (266 xe tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, gồm: 135 xe hoa quả, 131 xe mặt hàng khác, 362 xe tại bãi Khu Phi thuế quan).

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 16/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 03 toa;

+ Nhập khẩu: 15 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 16/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 15 xe;

+ Nhập khẩu: 91 xe.

– Từ 20h00 ngày 15/9/2023 đến 20h00 ngày 16/9/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 38 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 16/9/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 89 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 16/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 265 xe (251 xe hoa quả; 14 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 166 xe.

– Từ 20h00 ngày 15/9/2023 đến 20h00 ngày 16/9/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 169 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 16/9/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 178 xe (Trong đó có 163 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 16/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 15/9/2023 đến 20h00 ngày 16/9/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 16/9/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe (0 xe hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Na Hình

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 16/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 15/9/2023 đến 20h00 ngày 16/9/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 16/9/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe.

Như vậy, tại 05 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam, Na Hình:

– Ngày 16/9/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 1.172 xe (Xuất khẩu 540 xe (459 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 632 xe (trong đó có 628 xe hàng, 04 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 16/9/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 895 xe (giảm 106 xe so với ngày hôm trước); trong đó: 298 xe hoa quả (giảm 66 xe so với ngày hôm trước), 235 xe mặt hàng khác và 362 xe chưa xác định được mặt hàng nằm ngoài khu vực cửa khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 396 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan được biết và chủ động đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.