TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 17/7/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 17/7/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 17/7/2023 là:

+ Xuất khẩu: 131 xe (106 xe hoa quả, 25 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 438 xe (414 xe chở hàng, 24 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 16/7/2023 đến 20h00 ngày 17/7/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 174 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 17/7/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị là 153 xe (gồm: 59 xe hàng hoa quả, 94 xe hàng khác).

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 17/7/2023 là:

+ Xuất khẩu: 0 toa;

+ Nhập khẩu: 0 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 17/7/2023 là:

+ Xuất khẩu: 08 xe;

+ Nhập khẩu: 79 xe.

– Từ 20h00 ngày 16/7/2023 đến 20h00 ngày 17/7/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 11 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 17/7/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 16 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 17/7/2023 là:

+ Xuất khẩu: 161 xe (131 xe hoa quả; 30 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 120 xe.

– Từ 20h00 ngày 16/7/2023 đến 20h00 ngày 17/7/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 110 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 17/7/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 74 xe (Trong đó có 63 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 17/7/2023 là:

+ Xuất khẩu: 01 xe thủy sản;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 16/7/2023 đến 20h00 ngày 17/7/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 01 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 17/7/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe (0 xe hoa quả).

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 17/7/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 938 xe (Xuất khẩu 301 xe (237 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 637 xe (trong đó có 613 xe hàng, 24 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 17/7/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 243 xe (giảm 05 xe so với ngày hôm trước); lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 122 xe (giảm 10 xe so với ngày hôm trước).

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 296 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan được biết và chủ động đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.