TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 18/02/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 18/02/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 18/02/2023 là:

+ Xuất khẩu: 116 xe (62 xe hoa quả, 54 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 452 xe (432 xe chở hàng, 20 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 17/02/2023 đến 20h00 ngày 18/02/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 112 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 18/02/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 07 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (02 xe), mặt hàng khác (05 xe),…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 18/02/2023 là:

+ Xuất khẩu: 31 toa;

+ Nhập khẩu: 16 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 18/02/2023 là:

+ Xuất khẩu: 19 xe;

+ Nhập khẩu: 44 xe.

– Từ 20h00 ngày 17/02/2023 đến 20h00 ngày 18/02/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 28 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 18/02/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 32 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 18/02/2023 là:

+ Xuất khẩu: 164 xe (147 xe hoa quả, 17 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 46 xe.

– Từ 20h00 ngày 17/02/2023 đến 20h00 ngày 18/02/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 171 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 18/02/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 341 xe (Trong đó có 324 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 18/02/2023 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe (0 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 17/02/2023 đến 20h00 ngày 18/02/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 07 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 18/02/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 14 xe (11 xe hoa quả).

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 18/02/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 841 xe (Xuất khẩu 299 xe (trong đó có 209 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 542 xe (trong đó có 522 xe hàng, 20 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 18/02/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 394 xe (tăng 19 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 337 xe (tăng 10 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 85% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 318 xe (Khoảng 66% chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.