TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 18/7/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày a như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 18/7/2023 là:

+ Xuất khẩu: 157 xe (97 xe hoa quả, 60 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 510 xe (470 xe chở hàng, 40 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 17/7/2023 đến 20h00 ngày 18/7/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 154 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 18/7/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị là 150 xe (gồm: 46 xe hàng hoa quả, 104 xe hàng khác).

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 18/7/2023 là:

+ Xuất khẩu: 06 toa;

+ Nhập khẩu: 18 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 18/7/2023 là:

+ Xuất khẩu: 12 xe;

+ Nhập khẩu: 52 xe.

– Từ 20h00 ngày 17/7/2023 đến 20h00 ngày 18/7/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 04 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 18/7/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 08 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 18/7/2023 là:

+ Xuất khẩu: 117 xe (97 xe hoa quả; 20 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 99 xe.

– Từ 20h00 ngày 17/7/2023 đến 20h00 ngày 18/7/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 122 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 18/7/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 79 xe (Trong đó có 63 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 18/7/2023 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 17/7/2023 đến 20h00 ngày 18/7/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 18/7/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe (0 xe hoa quả).

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 18/7/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 947 xe (Xuất khẩu 286 xe (194 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 661 xe (trong đó có 621 xe hàng, 40 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 18/7/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 237 xe (giảm 06 xe so với ngày hôm trước); lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 109 xe (giảm 13 xe so với ngày hôm trước).

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 280 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan được biết và chủ động đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.