TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 18/9/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 18/9/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 18/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 284  xe (188 xe hoa quả, 96 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 474 xe (472 xe chở hàng, 02 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 17/9/2023 đến 20h00 ngày 18/9/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 207 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 18/9/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị là 417 xe (255 xe tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, gồm: 210 xe hoa quả, 45 xe mặt hàng khác, 105 xe đang di chuyển từ Khu phi thuế quan sang cửa khẩu Hữu Nghị; 57 xe tại bãi Khu Phi thuế quan).

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 18/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 04 toa;

+ Nhập khẩu: 15 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 18/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 20 xe;

+ Nhập khẩu: 86 xe.

– Từ 20h00 ngày 17/9/2023 đến 20h00 ngày 18/9/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 17 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 18/9/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 91 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 18/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 152 xe (132 xe hoa quả; 20 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 190 xe.

– Từ 20h00 ngày 17/9/2023 đến 20h00 ngày 18/9/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 182 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 18/9/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 178 xe (Trong đó có 166 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 18/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 01 xe;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 17/9/2023 đến 20h00 ngày 18/9/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 01 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 18/9/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe (0 xe hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Na Hình

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 18/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 14 xe;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 17/9/2023 đến 20h00 ngày 18/9/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 14 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 18/9/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe.

Như vậy, tại 05 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam, Na Hình:

– Ngày 18/9/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 1.221 xe (Xuất khẩu 471 xe (320 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 750 xe (trong đó có 748 xe hàng, 02 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 18/9/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 686 xe (giảm 50 xe so với ngày hôm trước); trong đó: 264 xe hoa quả (tăng 112 xe so với ngày hôm trước), 148 xe mặt hàng khác và 162 xe chưa xác định được mặt hàng do chưa làm thủ tục đăng ký.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 421 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan được biết và chủ động đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.