TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 19/5/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 19/5/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 19/5/2023 là:

+ Xuất khẩu: 260 xe (192 xe hoa quả, 68 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 501 xe (491 xe chở hàng, 10 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 18/5/2023 đến 20h00 ngày 19/5/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 242 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 19/5/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 246 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (230 xe), mặt hàng khác (16 xe),…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 19/5/2023 là:

+ Xuất khẩu: 15 toa;

+ Nhập khẩu: 09 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 19/5/2023 là:

+ Xuất khẩu: 12 xe;

+ Nhập khẩu: 43 xe.

– Từ 20h00 ngày 18/5/2023 đến 20h00 ngày 19/5/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 11 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 19/5/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 11 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 19/5/2023 là:

+ Xuất khẩu: 216 xe (170 xe hoa quả, 46 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 68 xe.

– Từ 20h00 ngày 18/5/2023 đến 20h00 ngày 19/5/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 201 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 19/5/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 119 xe (Trong đó có 97 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 19/5/2023 là:

+ Xuất khẩu: 08 xe (05 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 18/5/2023 đến 20h00 ngày 19/5/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 08 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 19/5/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe (0 xe hoa quả).

 

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 19/5/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 1.108 xe (Xuất khẩu 496 xe (trong đó có 367 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 612 xe (trong đó có 602 xe hàng, 10 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 19/5/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 376 xe (giảm 34 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 327 xe (giảm 08 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 86% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 462 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.