TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 20/8/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 20/8/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 20/8/2023 là:

+ Xuất khẩu: 133 xe (105 xe hoa quả, 28 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 400 xe (400 xe chở hàng, 0 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 19/8/2023 đến 20h00 ngày 20/8/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 135 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 20/8/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị là 15 xe (gồm: 13 xe hàng hoa quả, 02 xe hàng khác).

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 20/8/2023 là:

+ Xuất khẩu: 07 toa;

+ Nhập khẩu: 12 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 20/8/2023 là:

+ Xuất khẩu: 14 xe;

+ Nhập khẩu: 97 xe.

– Từ 20h00 ngày 19/8/2023 đến 20h00 ngày 20/8/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 12 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 20/8/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 24 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 20/8/2023 là:

+ Xuất khẩu: 135 xe (114 xe hoa quả; 21 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 150 xe.

– Từ 20h00 ngày 19/8/2023 đến 20h00 ngày 20/8/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 155 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 20/8/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 128 xe (Trong đó có 118 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 20/8/2023 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 19/8/2023 đến 20h00 ngày 20/8/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 20/8/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe (0 xe hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Na Hình

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 20/8/2023 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 19/8/2023 đến 20h00 ngày 20/8/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 20/8/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe.

Như vậy, tại 05 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam, Na Hình:

– Ngày 20/8/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 929 xe (Xuất khẩu 282 xe (219 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 647 xe (trong đó có 647 xe hàng, 0 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 20/8/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 167 xe (tăng 20 xe so với ngày hôm trước); lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 131 xe (tăng 29 xe so với ngày hôm trước).

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 302 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan được biết và chủ động đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.