TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 22/01/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 22/01/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Trong ngày không phát sinh số phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu, tạm dừng hoạt động thông quan hàng hóa trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán của 2 nước.

– Từ 20h00 ngày 21/01/2023 đến 20h00 ngày 22/01/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 01 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 22/01/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 07 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (05 xe), mặt hàng khác (02 xe),…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Trong ngày không phát sinh số phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu, tạm dừng hoạt động thông quan hàng hóa trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán của 2 nước.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Trong ngày không phát sinh số phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu, tạm dừng hoạt động thông quan hàng hóa trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán của 2 nước.

– Từ 20h00 ngày 21/01/2023 đến 20h00 ngày 22/01/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 22/01/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Trong ngày không phát sinh số phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu, tạm dừng hoạt động thông quan hàng hóa trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán của 2 nước.

– Từ 20h00 ngày 21/01/2023 đến 20h00 ngày 22/01/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe hoa quả;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 07 xe hoa quả;

– Thời điểm 20h00 ngày 22/01/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 16 xe (Trong đó có 16 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Trong ngày không phát sinh số phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu, tạm dừng hoạt động thông quan hàng hóa trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán của 2 nước.

– Từ 20h00 ngày 21/01/2023 đến 20h00 ngày 22/01/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 22/01/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe hoa quả.

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 22/01/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 0 xe.

– Tại thời điểm 20h00 ngày 22/01/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 23 xe (tăng 08 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 21 xe (tăng 07 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 100% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 08 xe (Khoảng 100% chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.