TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 22/10/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 22/10/2022 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 22/10/2022 là:

+ Xuất khẩu: 102 xe (37 xe hoa quả, 65 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 371 xe (343 xe chở hàng, 28 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 21/10/2022 đến 20h00 ngày 22/10/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 05 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 90 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 22/10/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 71 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (30 xe), mặt hàng khác (58 xe),…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 22/10/2022 là:

+ Xuất khẩu: 24 toa;

+ Nhập khẩu: 09 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 22/10/2022 là:

+ Xuất khẩu: 16 xe;

+ Nhập khẩu: 52 xe.

– Từ 20h00 ngày 21/10/2022 đến 20h00 ngày 22/10/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 02 xe bột sắn;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 10 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 22/10/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 26 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 22/10/2022 là:

+ Xuất khẩu: 201 xe (134 xe hoa quả, 67 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 202 xe.

– Từ 20h00 ngày 21/10/2022 đến 20h00 ngày 22/10/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 224 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 22/10/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 145 xe (Trong đó có 108 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 22/10/2022 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 21/10/2022 đến 20h00 ngày 22/10/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 22/10/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe.

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 22/10/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 944 xe (Xuất khẩu 319 xe (trong đó có 171 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu: 625 xe (trong đó có 597 xe hàng, 28 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 22/10/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 242 xe (giảm 02 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 128 xe (tăng 16 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 52% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 324 xe (Khoảng 60% chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.