TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 23/02/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 23/02/2022 như sau:

1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 23/02/2022 là:

+ Xuất khẩu: 86 xe (83 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 252 xe.

– Từ 08h00 ngày 23/02/2022 đến 20h00 ngày 23/02/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 09 xe (hoa quả, ván bóc);

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 06 xe (linh kiện điện tử, giày dép, cá khô, ván bóc);

– Thời điểm 20h00 ngày 23/02/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 1.004 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (662 xe), mặt hàng khác,…

2. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 23/02/2022 là:

+ Xuất khẩu: 03 xe;

+ Nhập khẩu: 46 xe.

– Từ 08h00 ngày 23/02/2022 đến 20h00 ngày 23/02/2022: Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên là 11 xe (ván bóc, linh kiện điện tử);

– Thời điểm 20h00 ngày 23/02/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 19 xe (ván bóc, linh kiện điện tử).

3. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 23/02/2022 là:

+ Xuất khẩu: 18 xe;

+ Nhập khẩu: 29 xe.

– Từ 08h00 ngày 23/02/2022 đến 20h00 ngày 23/02/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 23/02/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 741 xe (Trong đó có 581 xe chở mặt hàng hoa quả).

Như vậy, tại 03 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma:

– Ngày 23/02/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 334 xe (Xuất khẩu 107 xe (100 xe hoa quả); Nhập khẩu: 327 xe)

– Tại thời điểm 20h00 ngày 23/02/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 1.764 xe, trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 1.351 xe (giảm 108 xe so với ngày hôm trước liền kề);  chiếm khoảng 76% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 17 xe (linh kiện điện tử, ván bóc, cá khô, giày dép).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.