TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 23/5/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 23/5/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

Từ khoảng sáng sớm ngày 23/5/2023 lượng phương tiện chở hàng hoá xuất khẩu đến cửa khẩu Hữu Nghị tăng mạnh do một số mặt hàng hoa quả Việt Nam, nhất là quả sầu riêng vào mùa thu hoạch. Cũng trong ngày, phía Trung Quốc xảy ra tình trạng ùn ứ các phương tiện chở hàng hoá xuất nhập khẩu, hoạt động thông quan phải tạm dừng khoảng 45 phút.

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 23/5/2023 là:

+ Xuất khẩu: 211 xe (166 xe hoa quả, 45 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 528 xe (470 xe chở hàng, 58 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 22/5/2023 đến 20h00 ngày 23/5/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 452 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 23/5/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị là 582 xe, khoảng 260 xe ngoài khu vực cửa khẩu chưa đăng ký mặt hàng.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (296 xe), mặt hàng khác (26 xe),…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 23/5/2023 là:

+ Xuất khẩu: 01 toa;

+ Nhập khẩu: 21 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 23/5/2023 là:

+ Xuất khẩu: 08 xe;

+ Nhập khẩu: 47 xe.

– Từ 20h00 ngày 22/5/2023 đến 20h00 ngày 23/5/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 08 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 23/5/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 16 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 23/5/2023 là:

+ Xuất khẩu: 186 xe (154 xe hoa quả, 32 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 68 xe.

– Từ 20h00 ngày 22/5/2023 đến 20h00 ngày 23/5/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 165 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 23/5/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 75 xe (Trong đó có 55 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 23/5/2023 là:

+ Xuất khẩu: 10 xe (10 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 22/5/2023 đến 20h00 ngày 23/5/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 10 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 23/5/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 10 xe (10 xe hoa quả).

 

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 23/5/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 1.058 xe (Xuất khẩu 415 xe (trong đó có 330 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 643 xe (trong đó có 585 xe hàng, 58 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 23/5/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 673 xe (tăng 220 xe so với ngày hôm trước, trong đó có khoảng 260 xe hàng ngoài khu vực cửa khẩu chưa đăng ký mặt hàng); lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu trong khu vực cửa khẩu351 xe (giảm 12 xe so với ngày hôm trước).

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 635 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.