TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 24/01/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 24/01/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị: Ngày 24/01/2023 tức ngày mùng 04 Tết, thực hiện theo phương thức thông quan hẹn trước được thống nhất tại các Thư công tác giữa Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng và Chính phủ nhân dân thị Bằng Tường.

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 24/01/2023 là:

+ Xuất khẩu: 52 xe (50 xe hoa quả, 02 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 09 xe (09 xe chở hàng, 0 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 23/01/2023 đến 20h00 ngày 24/01/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 36 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 24/01/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 03 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (03 xe), mặt hàng khác (0 xe),…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 24/01/2023 là:

+ Xuất khẩu: 0 toa;

+ Nhập khẩu: 0 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 24/01/2023 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 23/01/2023 đến 20h00 ngày 24/01/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 24/01/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh: Ngày 24/01/2022 tức ngày mùng 04 Tết, thực hiện theo phương thức thông quan hẹn trước được thống nhất tại các Thư công tác giữa Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng và Chính phủ nhân dân thị Bằng Tường.

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 24/01/2023 là:

+ Xuất khẩu: 77 xe (77 xe hoa quả, 0 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 03 xe.

– Từ 20h00 ngày 23/01/2023 đến 20h00 ngày 24/01/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 206 xe chở hoa quả;

– Thời điểm 20h00 ngày 24/01/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 158 xe (Trong đó có 158 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 24/01/2023 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe (0 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 23/01/2023 đến 20h00 ngày 24/01/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 01 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 24/01/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 01 xe.

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 24/01/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 141 xe (Xuất khẩu 129 xe (trong đó có 127 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 12 xe (trong đó có 12 xe hàng, 0 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 24/01/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 161 xe (giảm 36 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 161 xe (giảm 36 xe so với ngày hôm trước); chiếm 100% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 242 xe chở hoa quả tươi.

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.