TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 24/12/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 24/12/2022 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 24/12/2022 là:

+ Xuất khẩu: 20 xe (08 xe hoa quả, 12 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 104 xe (104 xe chở hàng, 0 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 23/12/2022 đến 20h00 ngày 24/12/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 03 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 143 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 24/12/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 210 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (153 xe), mặt hàng khác (57 xe),…

* Ngày 24/12/2022 lượng phương tiện chở hàng hoá xuất nhập khẩu thông quan qua cửa khẩu Hữu Nghị giảm do buổi sáng cùng ngày lái xe chuyên trách Trung Quốc đình công không điều khiển phương tiện từ Trung Quốc sang Việt Nam để giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu vì chưa được doanh nghiệp Trung Quốc thanh toán lương. Đến buổi trưa cùng ngày mới bắt đầu thông quan hàng hóa.

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 24/12/2022 là:

+ Xuất khẩu: 19 toa;

+ Nhập khẩu: 05 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 24/12/2022 là:

+ Xuất khẩu: 15 xe;

+ Nhập khẩu: 66 xe.

– Từ 20h00 ngày 23/12/2022 đến 20h00 ngày 24/12/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 21 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 24/12/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 29 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 24/12/2022 là:

+ Xuất khẩu: 216 xe (171 xe hoa quả, 45 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 107 xe.

– Từ 20h00 ngày 23/12/2022 đến 20h00 ngày 24/12/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 215 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 24/12/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 230 xe (Trong đó có 190 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 24/12/2022 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe (0 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 23/12/2022 đến 20h00 ngày 24/12/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 24/12/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe.

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 24/12/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 528 xe (Xuất khẩu 251 xe (trong đó có 179 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 277 xe (trong đó có 277 xe hàng, 0 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 24/12/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 469 xe (tăng 135 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 343 xe (tăng 76 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 73% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 389 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.