TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 24/3/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 24/3/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 24/3/2023 là:

+ Xuất khẩu: 125 xe (107 xe hoa quả, 18 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 518 xe (482 xe chở hàng, 36 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 23/3/2023 đến 20h00 ngày 24/3/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 190 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 24/3/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 311 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (279 xe), mặt hàng khác (32 xe),…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 24/3/2023 là:

+ Xuất khẩu: 30 toa;

+ Nhập khẩu: 14 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 24/3/2023 là:

+ Xuất khẩu: 13 xe;

+ Nhập khẩu: 60 xe.

– Từ 20h00 ngày 23/3/2023 đến 20h00 ngày 24/3/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 26 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 24/3/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 26 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 24/3/2023 là:

+ Xuất khẩu: 199 xe (165 xe hoa quả, 34 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 93 xe.

– Từ 20h00 ngày 23/3/2023 đến 20h00 ngày 24/3/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 237 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 24/3/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 465 xe (Trong đó có 399 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 24/3/2023 là:

+ Xuất khẩu: 46 xe (37 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 23/3/2023 đến 20h00 ngày 24/3/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 43 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 24/3/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe (0 xe hoa quả).

 

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 24/3/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 1.054 xe (Xuất khẩu 383 xe (trong đó có 309 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 671 xe (trong đó có 635 xe hàng, 36 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 24/3/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 802 xe (tăng 113 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 687 xe (tăng 238 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 85% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 496 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.