TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 24/5/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 24/5/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 24/5/2023 là:

+ Xuất khẩu: 236 xe (186 xe hoa quả, 50 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 509 xe (444 xe chở hàng, 65 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 23/5/2023 đến 20h00 ngày 24/5/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 216 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 24/5/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị là 651 xe, khoảng 290 xe ngoài khu vực cửa khẩu chưa đăng ký mặt hàng.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (300 xe), mặt hàng khác (61 xe),…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 24/5/2023 là:

+ Xuất khẩu: 04 toa;

+ Nhập khẩu: 26 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 24/5/2023 là:

+ Xuất khẩu: 14 xe;

+ Nhập khẩu: 45 xe.

– Từ 20h00 ngày 23/5/2023 đến 20h00 ngày 24/5/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 13 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 24/5/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 15 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 24/5/2023 là:

+ Xuất khẩu: 183 xe (160 xe hoa quả, 23 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 60 xe.

– Từ 20h00 ngày 23/5/2023 đến 20h00 ngày 24/5/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 182 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 24/5/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 74 xe (Trong đó có 46 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 24/5/2023 là:

+ Xuất khẩu: 11 xe (11 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 23/5/2023 đến 20h00 ngày 24/5/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 11 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 24/5/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 11 xe (11 xe hoa quả).

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 24/5/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 1.058 xe (Xuất khẩu 444 xe (trong đó có 357 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 614 xe (trong đó có 549 xe hàng, 65 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 24/5/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 651 xe (giảm 22 xe so với ngày hôm trước, trong đó có khoảng 290 xe hàng ngoài khu vực cửa khẩu chưa đăng ký mặt hàng); lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu trong khu vực cửa khẩu300 xe (giảm 51 xe so với ngày hôm trước).

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 422 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.