TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 25/6/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 25/6/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 25/6/2023 là:

+ Xuất khẩu: 280 xe (193 xe hoa quả, 87 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 260 xe (238 xe chở hàng, 22 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 24/6/2023 đến 20h00 ngày 25/6/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 385 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 25/6/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị là 246 xe (gồm: 223 xe hàng hoa quả, 23 xe hàng khác).

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 25/6/2023 là:

+ Xuất khẩu: 27 toa;

+ Nhập khẩu: 04 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 25/6/2023 là:

+ Xuất khẩu: 07 xe;

+ Nhập khẩu: 60 xe.

– Từ 20h00 ngày 24/6/2023 đến 20h00 ngày 25/6/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 16 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 25/6/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 24 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 25/6/2023 là:

+ Xuất khẩu: 185 xe (164 xe hoa quả gồm 72 xe vải tươi = 1.649 tấn, 22 xe sầu riêng; 21 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 79 xe.

– Từ 20h00 ngày 24/6/2023 đến 20h00 ngày 25/6/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 186 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 25/6/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 74 xe (Trong đó có 38 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 25/6/2023 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe (0 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 24/6/2023 đến 20h00 ngày 25/6/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 25/6/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe (0 xe hoa quả).

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 25/6/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 871 xe (Xuất khẩu 472 xe (357 xe hoa quả xuất khẩu, trong đó có 72 xe vải tươi); Nhập khẩu 399 xe (trong đó có 377 xe hàng, 22 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 25/6/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 384 xe (tăng 115 xe so với ngày hôm trước); lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 261 xe (tăng 66 xe so với ngày hôm trước).

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 587 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan được biết và chủ động đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.