TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 26/11/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 26/11/2022 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 26/11/2022 là:

+ Xuất khẩu: 118 xe (48 xe hoa quả, 70 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 328 xe (328 xe chở hàng, 0 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 25/11/2022 đến 20h00 ngày 26/11/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 129 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 26/11/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 107 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (77 xe), mặt hàng khác (30 xe),…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 26/11/2022 là:

+ Xuất khẩu: 11 toa;

+ Nhập khẩu: 32 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Ngày 26/11/2022 không có phương tiện xuất nhập khẩu thông quan do phía Trung Quốc tạm dừng thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa trong 02 ngày 26-27/11/2022 để tiến hành nghiệm thu cải tạo bãi hàng hóa và bảo dưỡng hệ thông tại cửa khẩu Ái Điểm.

– Từ 20h00 ngày 25/11/2022 đến 20h00 ngày 26/11/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 08 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 26/11/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 16 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 26/11/2022 là:

+ Xuất khẩu: 246 xe (194 xe hoa quả, 52 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 117 xe.

– Từ 20h00 ngày 25/11/2022 đến 20h00 ngày 26/11/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 245 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 26/11/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 242 xe (Trong đó có 216 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 26/11/2022 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 25/11/2022 đến 20h00 ngày 26/11/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 00 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 26/11/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe.

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 26/11/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 809  xe (Xuất khẩu 364 xe (trong đó có 242 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu: 445 xe (trong đó có 445 xe hàng, 0 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 26/11/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 365 xe (tăng 18 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 290 xe (tăng 25 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 79% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 382 xe (Khoảng 69% chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.