TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 26/6/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 26/6/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 26/6/2023 là:

+ Xuất khẩu: 259 xe (233 xe hoa quả, 26 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 387 xe (351 xe chở hàng, 36 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 25/6/2023 đến 20h00 ngày 26/6/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 305 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 26/6/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị là 332 xe (214 xe tại khu vực cửa khẩu, gồm: 200 xe hàng hoa quả, 14 xe hàng khác).

* Trong 03 ngày qua lượng phương tiện chở hàng xuất khẩu mới từ nội địa lên cửa khẩu Hữu Nghị tăng mạnh, các bến bãi trong khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã quá tải dung lượng chứa xe đỗ chờ xuất. Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng của tỉnh Lạng Sơn đã thống nhất khởi động lại phương án điều tiết phương tiện chở hàng hóa chờ xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị vào Khu phi thuế quan để dừng đỗ từ 19h00 ngày 26/6/2023; sau đó thực hiện điều tiết, sắp xếp, phân luồng các phương tiện chở hàng hóa chờ xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị hợp lý, công khai, minh bạch và hạn chế tối đa các phương tiện dừng đỗ kéo dài trên tuyến đường quốc lộ 1A; đồng thời đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 26/6/2023 là:

+ Xuất khẩu: 03 toa;

+ Nhập khẩu: 03 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 26/6/2023 là:

+ Xuất khẩu: 11 xe;

+ Nhập khẩu: 40 xe.

– Từ 20h00 ngày 25/6/2023 đến 20h00 ngày 26/6/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 08 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 26/6/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 21 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 26/6/2023 là:

+ Xuất khẩu: 219 xe (188 xe hoa quả gồm 66 xe vải tươi = 1.602 tấn, 24 xe sầu riêng; 31 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 101 xe.

– Từ 20h00 ngày 25/6/2023 đến 20h00 ngày 26/6/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 212 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 26/6/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 67 xe (Trong đó có 51 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 26/6/2023 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe (0 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 25/6/2023 đến 20h00 ngày 26/6/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 26/6/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe (0 xe hoa quả).

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 26/6/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 1.017 xe (Xuất khẩu 489 xe (421 xe hoa quả xuất khẩu, trong đó có 66 xe vải tươi); Nhập khẩu 528 xe (trong đó có 492 xe hàng, 36 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 26/6/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 420 xe (tăng 336 xe so với ngày hôm trước); lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 251 xe (giảm 10 xe so với ngày hôm trước).

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 525 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan được biết và chủ động đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.