TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 26/7/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 26/7/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 26/7/2023 là:

+ Xuất khẩu: 162 xe (98 xe hoa quả, 64 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 505 xe (497 xe chở hàng, 08 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 25/7/2023 đến 20h00 ngày 26/7/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 157 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 26/7/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị là 93 xe (gồm: 11 xe hàng hoa quả, 82 xe hàng khác).

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 26/7/2023 là:

+ Xuất khẩu: 32 toa;

+ Nhập khẩu: 19 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 26/7/2023 là:

+ Xuất khẩu: 12 xe;

+ Nhập khẩu: 60 xe.

– Từ 20h00 ngày 25/7/2023 đến 20h00 ngày 26/7/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 13 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 26/7/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 16 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 26/7/2023 là:

+ Xuất khẩu: 149 xe (127 xe hoa quả; 22 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 151 xe.

– Từ 20h00 ngày 25/7/2023 đến 20h00 ngày 26/7/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 164 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 26/7/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 160 xe (Trong đó có 144 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 26/7/2023 là:

+ Xuất khẩu: 01 xe;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 25/7/2023 đến 20h00 ngày 26/7/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 01 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 26/7/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe (0 xe hoa quả).

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 26/7/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 1.040 xe (Xuất khẩu 324 xe (225 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 716 xe (trong đó có 708 xe hàng, 08 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 26/7/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 269 xe (tăng 11 xe so với ngày hôm trước); lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 155 xe (tăng 07 xe so với ngày hôm trước).

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 335 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan được biết và chủ động đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.