TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 27/02/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 26/02/2022 như sau:

1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 27/02/2022 là:

+ Xuất khẩu: 16 xe (01 xe chở hoa quả);

+ Nhập khẩu: 314 xe.

– Từ 20h00 ngày 26/02/2022 đến 20h00 ngày 27/02/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 07 xe (hoa quả, ván bóc, tinh bột sắn);

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 25 xe (linh kiện điện tử, ván bóc, cá khô, giày dép);

– Thời điểm 20h00 ngày 27/02/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 897 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (555 xe), mặt hàng khác,…

2. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Ngày 27/02/2022: không có hoạt động thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa do phía Trung Quốc nghỉ ngày Thứ Bảy, Chủ nhật.

– Từ 20h00 ngày 26/02/2022 đến 20h00 ngày 27/02/2022: Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên là 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 27/02/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 27 xe (ván bóc, mặt hàng khác).

3. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 27/02/2022 là:

+ Xuất khẩu: 19 xe (hoa quả);

+ Nhập khẩu: 35 xe.

– Từ 20h00 ngày 26/02/2022 đến 20h00 ngày 27/02/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 01 xe (chở Mít);

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 08 xe (tinh bột sắn, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 27/02/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 637 xe (Trong đó có 472 xe chở mặt hàng hoa quả).

Như vậy, tại 03 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma:

– Ngày 27/02/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 348 xe (Xuất khẩu 35 xe (20 xe hoa quả); Nhập khẩu: 349 xe)

– Tại thời điểm 20h00 ngày 27/02/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 1.561 xe, trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 1.027 xe (giảm 25 xe so với ngày hôm trước liền kề); chiếm khoảng 65% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 33 xe (linh kiện điện tử, ván bóc, cá khô, lạc,…).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.