TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 27/12/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 27/12/2022 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 27/12/2022 là:

+ Xuất khẩu: 158 xe (70 xe hoa quả, 88 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 356 xe (336 xe chở hàng, 20 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 26/12/2022 đến 20h00 ngày 27/12/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 01 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 155 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 27/12/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 144 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (102 xe), mặt hàng khác (42 xe),…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 27/12/2022 là:

+ Xuất khẩu: 06 toa;

+ Nhập khẩu: 35 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 27/12/2022 là:

+ Xuất khẩu: 14 xe;

+ Nhập khẩu: 44 xe.

– Từ 20h00 ngày 26/12/2022 đến 20h00 ngày 27/12/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 19 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 27/12/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 28 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 27/12/2022 là:

+ Xuất khẩu: 212 xe (178 xe hoa quả, 34 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 135 xe.

– Từ 20h00 ngày 26/12/2022 đến 20h00 ngày 27/12/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 212 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 27/12/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 216 xe (Trong đó có 185 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 27/12/2022 là:

+ Xuất khẩu: 07 xe (05 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 26/12/2022 đến 20h00 ngày 27/12/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 07 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 27/12/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 04 xe.

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 27/12/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 926 xe (Xuất khẩu 391 xe (trong đó có 253 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 535 xe (trong đó có 515 xe hàng, 20 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 27/12/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 392 xe (giảm 01 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 291 xe (tăng 08 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 88% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 393 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.