TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 27/3/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 27/3/2022 như sau:

1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 27/3/2022 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe;

+ Nhập khẩu: 34 xe.

– Từ 20h00 ngày 26/3/2022 đến 20h00 ngày 27/3/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 14 xe (hoa quả và các mặt hàng khác);

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 27/3/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 254 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (72 xe), mặt hàng khác,…

2. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 27/3/2022 là:

+ Xuất khẩu: 19 toa;

+ Nhập khẩu: 44 toa.

3. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Từ ngày 15/3/2022, cửa khẩu Chi Ma tạm dừng thông quan hàng hóa do phía huyện Ninh Minh, Quảng Tây, Trung Quốc đang tiến hành đánh giá mức độ nguy hiểm trong công tác phòng, chống dịch bệnh đối với việc thông quan hàng hóa tại cặp cửa khẩu Chi Ma – Ái Điểm.

– Từ 20h00 ngày 26/3/2022 đến 20h00 ngày 27/3/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe.

– Thời điểm 20h00 ngày 27/3/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 5 xe (ván bóc, linh kiện điện tử, mặt hàng khác).

4. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Ngày  27/3/2022, phía Trung Quốc thông báo phát hiện xe thanh long có số container 86R01047 và xe chuối có số container 98R01509 có chứa virus SARS-CoV-2. Vì vậy, cửa khẩu Tân Thanh tạm dừng thông quan hàng  hóa trong ngày để phía Bạn tiến hành phun khử khẩu bến bãi. Sáng ngày 28/3/2022, phía Trung Quốc thông báo mở cửa khẩu phía Pò Chài để tiến hành thông quan trở lại.

– Từ 20h00 ngày 26/3/2022 đến 20h00 ngày 27/3/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 06 xe hoa quả;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 70 xe (Dưa Hấu, Thanh Long, Chuối, Xoài);

– Thời điểm 20h00 ngày 27/3/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 1.158 xe (Trong đó có 1.011 xe chở mặt hàng hoa quả).

Như vậy, tại 03 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma:

– Ngày 27/3/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 34 xe (Xuất khẩu 0 xe (0 xe hoa quả); Nhập khẩu: 34 xe)

– Tại thời điểm 20h00 ngày 27/3/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 1.417 xe (tăng 50 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 1.083 xe (tăng 57 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 76% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 70 xe (chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.