TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 27/3/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 27/3/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năsng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 27/3/2023 là:

+ Xuất khẩu: 178 xe (133 xe hoa quả, 45 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 520 xe (479 xe chở hàng, 41 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 26/3/2023 đến 20h00 ngày 27/3/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 261 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 27/3/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 440 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (378 xe), mặt hàng khác (62 xe),…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 27/3/2023 là:

+ Xuất khẩu: 28 toa;

+ Nhập khẩu: 25 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 27/3/2023 là:

+ Xuất khẩu: 25 xe;

+ Nhập khẩu: 56 xe.

– Từ 20h00 ngày 26/3/2023 đến 20h00 ngày 27/3/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 27 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 27/3/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 39 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 27/3/2023 là:

+ Xuất khẩu: 212 xe (181 xe hoa quả, 31 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 53 xe.

– Từ 20h00 ngày 26/3/2023 đến 20h00 ngày 27/3/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 134 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 27/3/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 441 xe (Trong đó có 379 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 27/3/2023 là:

+ Xuất khẩu: 71 xe (61 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 26/3/2023 đến 20h00 ngày 27/3/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 69 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 27/3/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 30 xe (30 xe hoa quả).

 

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 27/3/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 1.115 xe (Xuất khẩu 486 xe (trong đó có 375 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 629 xe (trong đó có 588 xe hàng, 41 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 27/3/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 950 xe (giảm 41 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 787 xe (tăng 88 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 82% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 491 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.