TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 27/9/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 27/9/2022 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 27/9/2022 là:

+ Xuất khẩu: 75 xe (27 xe hoa quả, 48 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 366 xe (336 xe chở hàng, 30 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 26/9/2022 đến 20h00 ngày 27/9/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 69 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 27/9/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 86 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (36 xe), mặt hàng khác (50 xe),…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 27/9/2022 là:

+ Xuất khẩu: 04 toa;

+ Nhập khẩu: 45 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 27/9/2022 là:

+ Xuất khẩu: 09 xe cút mây;

+ Nhập khẩu: 24 xe.

– Từ 20h00 ngày 26/9/2022 đến 20h00 ngày 27/9/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 02 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 27/9/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 08 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 27/9/2022 là:

+ Xuất khẩu: 231 xe (194 xe hoa quả, 37 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 159 xe.

– Từ 20h00 ngày 26/9/2022 đến 20h00 ngày 27/9/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 246 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 27/9/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 180 xe (Trong đó có 70 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

Ngày 27/9/2022, phía Trung Quốc thông báo thị Bằng Tường đang có
dịch nên đang thực hiện phong tỏa, cách ly để phòng chống dịch. Dự kiến ngày 29/9/2022 sẽ gỡ phong toả và khôi phục thông quan hàng hóa, tuy nhiên, hiệu suất thông quan vẫn bị hạn chế do phía Bạn đang chạy thử hệ thống thông quan của Tổng cục Hải quan Trung Quốc tại cửa khẩu Lũng Nghịu; khoảng 02 tháng sau mới hoạt động bình thường, năng lực thông quan mới tăng lên.

 

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 27/9/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 864 xe (Xuất khẩu 315 xe (trong đó có 221 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu: 549 xe (trong đó có 519 xe hàng, 30 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 27/9/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 274 xe (tăng 02 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 157 xe (tăng 38 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 57% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 317 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.