TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 28/02/2024)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 28/02/2024 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 28/02/2024 là:

+ Xuất khẩu: 105 xe (33 xe hoa quả, 72 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 596 xe (528 xe chở hàng, 68 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 27/02/2024 đến 20h00 ngày 28/02/2024:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 104 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 28/02/2024: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị là 28 xe (gồm: 08 xe hoa quả, 20 xe mặt hàng khác).

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 28/02/2024 là:

+ Xuất khẩu: 05 xe;

+ Nhập khẩu: 74 xe.

– Từ 20h00 ngày 27/02/2024 đến 20h00 ngày 28/02/2024:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 03 xe (mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 28/02/2024: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Chi Ma là 01 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 28/02/2024 là:

+ Xuất khẩu: 226 xe (196 xe hoa quả; 30 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 144 xe.

– Từ 20h00 ngày 27/02/2024 đến 20h00 ngày 28/02/2024:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 226 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 28/02/2024: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh là 192 xe (170 xe hoa quả, 22 xe mặt hàng khác).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 28/02/2024 là:

+ Xuất khẩu: 02 xe (02 xe hoa quả; 0 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 27/02/2024 đến 20h00 ngày 28/02/2024:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 02 xe (hoa quả);

– Thời điểm 20h00 ngày 28/02/2024: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Cốc Nam là 0 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Na Hình

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Na Hình ngày 28/02/2024 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 27/02/2024 đến 20h00 ngày 28/02/2024:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 28/02/2024: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Na Hình là 0 xe.

Trong ngày không có phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu từ nội địa lên cửa khẩu để thông quan.

  1. Cửa khẩu phụ Nà Nưa

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Nà Nưa ngày 28/02/2024 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 27/02/2024 đến 20h00 ngày 28/02/2024:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 28/02/2024: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Nà Nưa là 0 xe.

Trong ngày không có phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu từ nội địa lên cửa khẩu để thông quan.

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 28/02/2024 là:

+ Xuất khẩu: 14 toa;

+ Nhập khẩu: 16 toa.

 

Như vậy, tại 06 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam, Na Hình, Nà Nưa:

– Ngày 28/02/2024, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 1.152 xe (Xuất khẩu 338 xe (231 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 814 xe (trong đó có 746 xe hàng, 68 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 28/02/2024:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 221 xe (giảm 03 xe so với ngày hôm trước); trong đó: 178 xe hoa quả (tăng 01 xe so với ngày hôm trước), 43 xe mặt hàng khác.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 335 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan được biết và chủ động đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.