TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 28/4/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 28/4/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 28/4/2023 là:

+ Xuất khẩu: 256 xe (203 xe hoa quả, 53 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 406 xe (398 xe chở hàng, 08 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 27/4/2023 đến 20h00 ngày 28/4/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 210 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 28/4/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 316 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (294 xe), mặt hàng khác (22 xe),…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 28/4/2023 là:

+ Xuất khẩu: 29 toa;

+ Nhập khẩu: 58 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 28/4/2023 là:

+ Xuất khẩu: 05 xe;

+ Nhập khẩu: 49 xe.

– Từ 20h00 ngày 27/4/2023 đến 20h00 ngày 28/4/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 08 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 28/4/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 20 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 28/4/2023 là:

+ Xuất khẩu: 253 xe (215 xe hoa quả, 38 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 54 xe.

– Từ 20h00 ngày 27/4/2023 đến 20h00 ngày 28/4/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 255 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 28/4/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 460 xe (Trong đó có 451 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 28/4/2023 là:

+ Xuất khẩu: 23 xe (20 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 27/4/2023 đến 20h00 ngày 28/4/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 22 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 28/4/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe (0 xe hoa quả).

 

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 28/4/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 1.046 xe (Xuất khẩu 537 xe (trong đó có 438 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 509 xe (trong đó có 501 xe hàng, 08 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 28/4/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 796 xe (giảm 42 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 745 xe (tăng 24 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 93% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 495 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.