TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 28/6/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 28/6/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 28/6/2023 là:

+ Xuất khẩu: 313 xe (232 xe hoa quả, 81 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 452 xe (421 xe chở hàng, 31 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 27/6/2023 đến 20h00 ngày 28/6/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 494 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 28/6/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị là 514 xe (144 xe tại khu vực cửa khẩu, gồm: 109 xe hàng hoa quả, 35 xe hàng khác; 370 xe đỗ ở khu phi thuế quan).

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 28/6/2023 là:

+ Xuất khẩu: 02 toa;

+ Nhập khẩu: 04 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 28/6/2023 là:

+ Xuất khẩu: 06 xe;

+ Nhập khẩu: 48 xe.

– Từ 20h00 ngày 27/6/2023 đến 20h00 ngày 28/6/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 10 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 28/6/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 17 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 28/6/2023 là:

+ Xuất khẩu: 222 xe (196 xe hoa quả gồm 33 xe vải tươi = 800 tấn, 64 xe sầu riêng; 26 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 118 xe.

– Từ 20h00 ngày 27/6/2023 đến 20h00 ngày 28/6/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 203 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 28/6/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 73 xe (Trong đó có 39 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 28/6/2023 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe (0 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 27/6/2023 đến 20h00 ngày 28/6/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 28/6/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe (0 xe hoa quả).

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 28/6/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 1.159 xe (Xuất khẩu 541 xe (428 xe hoa quả xuất khẩu, trong đó có 33 xe vải tươi); Nhập khẩu 618 xe (trong đó có 587 xe hàng, 31 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 28/6/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 604 xe (tăng 166 xe so với ngày hôm trước); lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 148 xe (giảm 28 xe so với ngày hôm trước); 370 xe chờ xuất khẩu chưa xác định loại hàng hóa.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 707 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan được biết và chủ động đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.