TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 28/9/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 28/9/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 28/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 233 xe (181 xe hoa quả, 52 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 571 xe (541 xe chở hàng, 30 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 27/9/2023 đến 20h00 ngày 28/9/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 175 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 28/9/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị là 94 xe (gồm: 56 xe hoa quả, 38 xe mặt hàng khác).

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 28/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 39 toa;

+ Nhập khẩu: 26 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 28/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 24 xe;

+ Nhập khẩu: 121 xe.

– Từ 20h00 ngày 27/9/2023 đến 20h00 ngày 28/9/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 20 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 28/9/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 43 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 28/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 127 xe (76 xe hoa quả; 51 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 144 xe.

– Từ 20h00 ngày 27/9/2023 đến 20h00 ngày 28/9/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 99 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 28/9/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 33 xe (Trong đó có 16 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 28/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 06 xe;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 27/9/2023 đến 20h00 ngày 28/9/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 06 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 28/9/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe (0 xe hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Na Hình

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 28/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 04 xe;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 27/9/2023 đến 20h00 ngày 28/9/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 04 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 28/9/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe.

Như vậy, tại 05 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam, Na Hình:

– Ngày 28/9/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 1.230 xe (Xuất khẩu 394 xe (257 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 836 xe (trong đó có 806 xe hàng, 30 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 28/9/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 170 xe (giảm 90 xe so với ngày hôm trước); trong đó: 72 xe hoa quả (giảm 59 xe so với ngày hôm trước), 98 xe mặt hàng khác.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 304 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan được biết và chủ động đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.