TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 29/12/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 29/12/2022 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 29/12/2022 là:

+ Xuất khẩu: 116 xe (58 xe hoa quả, 58 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 337 xe (337 xe chở hàng, 0 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 28/12/2022 đến 20h00 ngày 29/12/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 109 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 29/12/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 107 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (71 xe), mặt hàng khác (36 xe),…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 29/12/2022 là:

+ Xuất khẩu: 36 toa;

+ Nhập khẩu: 48 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 29/12/2022 là:

+ Xuất khẩu: 02 xe;

+ Nhập khẩu: 48 xe.

– Từ 20h00 ngày 28/12/2022 đến 20h00 ngày 29/12/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 06 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 29/12/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 17 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 29/12/2022 là:

+ Xuất khẩu: 184 xe (157 xe hoa quả, 27 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 99 xe.

– Từ 20h00 ngày 28/12/2022 đến 20h00 ngày 29/12/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 216 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 29/12/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 225 xe (Trong đó có 199 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 29/12/2022 là:

+ Xuất khẩu: 05 xe (05 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 28/12/2022 đến 20h00 ngày 29/12/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 04 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 29/12/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 03 xe.

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 29/12/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 910 xe (Xuất khẩu 361 xe (trong đó có 250 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 549 xe (trong đó có 518 xe hàng, 31 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 29/12/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 352 xe (tăng 28 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 273 xe (tăng 22 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 77% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 335 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.