TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 29/4/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 29/4/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 29/4/2023 là:

+ Xuất khẩu: 256 xe (185 xe hoa quả, 71 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 455 xe (442 xe chở hàng, 13 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 28/4/2023 đến 20h00 ngày 29/4/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 259 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 29/4/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 319 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (295 xe), mặt hàng khác (24 xe),…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 29/4/2023 là:

+ Xuất khẩu: 56 toa;

+ Nhập khẩu: 25 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 29/4/2023 là:

+ Xuất khẩu: 06 xe;

+ Nhập khẩu: 57 xe.

– Từ 20h00 ngày 28/4/2023 đến 20h00 ngày 29/4/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 02 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 29/4/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 16 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

* Từ 09 giờ 00 đến 16 giờ 30 hệ thống mạng phía Trung Quốc gặp sự cố, mọi hoạt động thông quan xuất nhập khẩu bị ngưng lại, làm giảm mạnh hiệu suất thông quan gây ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá trong ngày. Để khắc phục và nâng cao hiệu suất thông quan trong ngày, các lực lượng cả hai phía Việt Nam và Trung Quốc đã thống nhất tăng thời gian làm thêm giờ trong ngày đến 19 giờ 00 giờ Hà Nội.

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 29/4/2023 là:

+ Xuất khẩu: 123 xe (119 xe hoa quả, 04 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 34 xe.

– Từ 20h00 ngày 28/4/2023 đến 20h00 ngày 29/4/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 206 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 29/4/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 543 xe (Trong đó có 526 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

* Tại cửa khẩu Cốc Nam không có phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu thông quan do phía Trung Quốc nghỉ lễ ngày Quốc tế lao động 01/5/2023 từ ngày 29/4/2023 đến ngày 03/5/2023.

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 29/4/2023 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe (0 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 28/4/2023 đến 20h00 ngày 29/4/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 29/4/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe (0 xe hoa quả).

 

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 29/4/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 931 xe (Xuất khẩu 385 xe (trong đó có 304 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 546 xe (trong đó có 533 xe hàng, 13 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 29/4/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 878 xe (tăng 82 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 821 xe (tăng 76 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 93% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 467 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.