TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 30/11/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 30/11/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 30/11/2023 là:

+ Xuất khẩu: 199 xe (49 xe hoa quả, 80 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 586 xe (576 xe chở hàng, 10 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 29/11/2023 đến 20h00 ngày 30/11/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 127 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 30/11/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị là 15 xe (gồm: 07 xe hoa quả, 09 xe mặt hàng khác).

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 30/11/2023 là:

+ Xuất khẩu: 01 toa;

+ Nhập khẩu: 24 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 30/11/2023 là:

+ Xuất khẩu: 05 xe;

+ Nhập khẩu: 104 xe.

– Từ 20h00 ngày 29/11/2023 đến 20h00 ngày 30/11/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 02 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 30/11/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 04 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 30/11/2023 là:

+ Xuất khẩu: 255 xe (224 xe hoa quả; 31 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 171 xe.

– Từ 20h00 ngày 29/11/2023 đến 20h00 ngày 30/11/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 255 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 30/11/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 93 xe (Trong đó có 67 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 30/11/2023 là:

+ Xuất khẩu: 01 xe (0 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 29/11/2023 đến 20h00 ngày 30/11/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 01 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 30/11/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 01 xe (0 xe hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Na Hình

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 30/11/2023 là:

+ Xuất khẩu: 11 xe;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 29/11/2023 đến 20h00 ngày 30/11/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 15 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 30/11/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 06 xe.

 

Như vậy, tại 05 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam, Na Hình:

– Ngày 30/11/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 1.262 xe (Xuất khẩu 401 xe (273 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 861 xe (trong đó có 851 xe hàng, 10 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 30/11/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 119 xe (tăng 20 xe so với ngày hôm trước); trong đó: 73 xe hoa quả (tăng 08 xe so với ngày hôm trước), 46 xe mặt hàng khác.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 400 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan được biết và chủ động đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.